BUDUJEMY SZKOŁĘ W AFRYKAŃSKIEJ WIOSCE

Skąd pomysł, aby podjąć się budowy szkoły na drugiej półkuli i jak to się zaczęło można zobaczyć a teraz kontynuujemy naszą akcję wierząc, że problemy, których doświadczyliśmy w roku 2020 i 2021 są już tylko wspomnieniem, zatem ponownie ...


zapraszamy do współpracy
w ramach Akcji SUKULU:
SUKULU w języku mieszkańców afrykańskiej wioski Libambami znaczy SZKOŁA, dlatego tak nazwaliśmy akcję polegającą na wsparciu budowy szkoły podstawowej w tej wiosce oraz zaangażowaniu w nią dzieci z polskich szkół.

Z prośbą o udział w akcji zwracamy się do dyrektorów wybranych szkół w Polsce.
Na nasz apel odpowiedziało już Dzieci z tych szkół (zapewne nauczyciele i pracownicy też) zebrały i przekazały na konto fundacji kwotę 47.896,43 PLN. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Każdego roku celem naszej akcji jest realizacja wybranego etapu projektu. Jednym z pierwszych etapów było wybudowanie studni przy naszej afrykańskiej szkole...